Matrijs voor een kunststof afvoerput Ø500mm met 6 in- en uitgangen.